HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 KHỐI THI ĐUA THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2023 tại Phòng họp Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải đã diễn ra Hội nghi sơ kết phòng trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đến tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải; đại diện Ban thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ); đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua: Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải (Khối trưởng khối thi đua), Cảng vụ Đường thủy Nội địa (Khối phó), Ban Quản lý bảo trì và Kiểm định Chất lượng công trình giao thông, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Hồ Bảo Hưng – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải (Khối trưởng khối thi đua) thông qua báo cáo sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của khối thi đua. Qua thảo luận các đại biểu đã làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, các hạn chế, khó khăn và những nguyên nhân khắc phục (nhất là các nguyên nhân chủ quan); chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo trong hoạt động, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Khối thi đua thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những mục tiêu cụ thể như sau:

            – Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải thu học phí 13.503 tỷ đồng, đạt 46.06 % tỉ lệ so với kế hoạch.

            – Cảng vụ Đường thủy nội địa cấp phép cho 6.122 lượt phương tiện và thu phí, lệ phí gần 1,6 tỷ đồng, đạt 48,48% so với kế hoạch.

            – Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải đã đăng kiểm cho 25 phương tiện thủy nội địa, 25.536 phương tiện xe cơ giới. Tổng doanh thu đạt 63 tỷ đồng.

            – Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổng doanh thu 7.263.906.374 đồng, đạt tỉ lệ 50% so với kế hoạch.

            – Ban Quản lý bảo trì và Kiểm định chất lượng công trình giao thông tổng doanh thu 9.517,25 đồng đạt 32.8% so với kế hoạch.

            – Ban Quản lý Bến xe ô tô khách huyện Châu Đức tổng doanh thu 464.750.000 đồng đạt tỉ lệ 50% so với kế hoạch.        

     Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và đóng góp của các đại biểu, ông Nguyễn Thế Khải thay mặt cho Khối thi đua cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải; đồng thời xin ghi nhận và tiếp tục phát huy vai trò của Khối trưởng khối thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *