Chi bộ

 

  • Thông Tin Chi Bộ

 

  • Bí thư chi bộ: Thầy Nguyễn Thế Khải
  • Phó bí thư: Thầy Nguyễn Hồ Bảo Hưng
  • Ủy Viên: Thầy Nguyễn Đức Lợi – Nguyễn Thành Nghĩa – Lê Thanh Lâm – Nguyễn Tiến Hòa – Phạm Chí Cần