Sứ mệnh và tầm nhìn

SỨ MỆNH:
►    Cung cấp dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của học viên nhờ khả năng đào tạo đa dạng các hạng xe, học phí cạnh tranh và dựa trên cơ sở luôn coi học viên làm trọng tâm; môi trường đào tạo khang trang và phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất.

►   Tạo dựng cho cán bộ, công nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội phát triển năng lực, đóng góp và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.

►    Góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân khi tham gia giao thông.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
►    Học viên là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng học viên và luôn nỗ lực mang đến chương trình, dịch vụ đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học viên.

►    Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn, vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.

►    Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho Trường và học viên.

►    Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện mỗi cán bộ, công nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mình và khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.

►    Cam kết thực hiện có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết phải được hoàn thành.