Ban giám hiệu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
THẦY NGUYỄN THẾ KHẢI

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây là Trường Đào tạo lái xe tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được thành lập ngày 04/01/1989 theo quyết định số 14-QĐ/TCCB của Ủy Ban Nhân Dân Đặc khu – Vũng Tàu – Côn Đảo.

Ngày 22/06/2000 được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được đổi tên thành Trường Công Nhân Kỹ Thuật – Giao Thông Vận Tải Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (quyết định số 2855/QĐ-UB).

Ngày 24/03/2008 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định số 1214/QĐ-UBND, nâng cấp thành trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải.