Công đoàn

 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

  • Chủ Tịch Công Đoàn: Thầy Nguyễn Hồ Bảo Hưng
  • Phó chủ tịch công đoàn: Thầy Lê Thanh Lâm – Thầy Nguyễn Tiến Hòa
  • Ủy viên: Nguyễn Đức Lợi – Huỳnh Văn Bá – Lê Thanh Tùng – Nguyễn Xuân Nhật – Vũ Ngọc Hải – Vương Hữu Việt – Nguyễn Thị Kim Ngũ Nương – Nguyễn Thị Bé