Thông báo Kết quả xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo và thời gian tính được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2024 cho viên chức, người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *