Cơ Sở 2 Bà Rịa

Chức năng – Nhiệm Vụ

TRƯỞNG CƠ SỞ 2 BÀ RỊA
THẦY NGUYỄN TIẾN HÒA

 • Tham mưu với ban giám hiệu để có những chỉ đạo điều hành và phát triển cơ sở 2;
 • Phối hợp với các phòng khoa nhà trường để tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý hssv;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, ttrang thiết bị nhà trường;
 • Quản lý hệ thống kỹ thuật hạ tầng cơ sở 2 và các máy móc trang thiết bị khác;
 • Thực hiện công tác tổng hợp hành chính văn thư lưu trữ lễ tân đảm bảo các điều kiện tổ chức hội họp tiếp khách cơ sở 2;
 • Hướng dẫn các thủ tục thanh toán tài chính cho các bộ phận và các cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường;
 • Quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường đang công tác tại cơ sở 2;
 • Tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động;
 • Thực hiện việc thu nộp học phí các khoản phí theo quy định nhà trường;
 • Phụ trách cơ sở 2 chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về quản lý cán bộ, nhân viên, nhiệm vụ được giao và tài sản tại cơ sở 2 ;
 • Chỉ tiêu biên chế do hiệu trưởng xem xét quyết định .