Trang chủ » Trang chủ


 GIỚI THIỆU CHUNG

      Tiền thân của Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nguyên trước đây là Trường Đào tạo lái xe được thành lập ngày 24/01/1989 theo Quyết định số 14-QĐ/TCCB của Ủy Ban Nhân Dân Đặc khu – Vũng Tàu – Côn Đảo.
 

      Đến ngày 22/6/2000 được đổi tên thành Trường Công nhân Kỹ thuật – Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 2855/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;.... 


 
Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

Video Clip

Quang cao